WERKWIJZE

 

1. Karl en zijn assistent(en) zijn minimaal 45 minuten voor aanvang aanwezig en,melden zich bij de contactpersoon (Ceremoniemeester, vriend(in) etc.)
2. Het dagschema en eventuele bijzonderheden worden besproken.
3. Na het bruidspaar te hebben begroet, volgt meestal de eerste fotosessie (aankleding, plechtigheid of locatie shoot).
4 .Tijdens de fotoshoots voert Karl Bannov de regie over zijn assistente(en) omtrent licht, reflectieschermen en geeft soms het bruidspaar kleine
aanwijzingen, maar dit wordt zoveel mogelijk beperkt.
5. Er wordt tijdens de plechtigheid zo onopvallend mogelijk gewerkt.
Tijdens de cermonie wordt er meestal door beide fotografen uit verschillende hoeken gefotografeerd, om er zeker van te zijn dat de belangrijke foto
momenten worden vastgelegd.
6. De vooraf besproken fotowensen (receptie, familiefoto's) worden gedaan in overleg met de contactpersoon/ ceremoniemeester of het bruidspaar.
7. Tussen de fotosessies door, wordt er regelmatig gepauseerd, om lekker te ontspannen en wat te drinken of te eten.
8. Na afloop (van de laatste fotosessie) nemen de fotografen afscheid, en vragen of er nog een fotowens is die misschien over het hoofd is
gezien of onstaan is tijdens de dag.
9. 14 dagen dagen na de trouwreportage, of na de eventuele huwelijksreis, wordt er contact opgenomen om een afspraak te maken om het werk op USB sticks af te leveren.Alle foto's zijn gratis bewerkt en geselecteerd op kleur en style zoals eerder tijdens de eerste afspraak is besproken.
Tijdens deze bijeenkomst kan het bruidspaar ook aangeven welke foto's gebruikt worden in het (digitale) trouwalbum of evt de persoonlijke trouwwebsite.
10. Het verschuldigde restantbedrag van de trouwreportage en eventueel de kosten van het trouwalbum en/of de trouwwebsite, dienen contant
te worden voldaan, waarna u ook direct een betalingsbewijs/factuur ontvangt.
11. Na 21 dagen wordt een trouwalbum (per post) of een trouwwebsite afgeleverd/online gezet.